Artikelen

De kracht van S&OP bij het bouwen van S&OP competenties


Wil een proces goed werken, dan moeten de mensen die het uitvoeren over de juiste vaardigheden en competenties beschikken en S&OP vormt daarop geen uitzondering. Zelfs als het gelukt is om voldoende buy-in te creëren en een professioneel proces en systeem in te voeren, zal de bijdrage van S&OP beperkt blijven als de mensen het…

S&OP Professionals workshop over systeemondersteuning en selectie


Na een aantal sessies over leiderschap en change management in S&OP was het tijd voor een meer technisch onderwerp tijdens de S&OP Professionals workshop op 20 november. Involvation organiseert deze interactieve sessies tweemaal per jaar met als doel om S&OP ervaringen te delen, van elkaar te leren en om een netwerk van S&OP professionals te…

Business planning project ondersteunt snelle groei Perfetti Van Melle


De internationale snoepfabrikant Perfetti Van Melle heeft de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt, zowel in omvang als in omzet. De ondersteunende processen, zoals die van de supply chain, bleven achter bij de groeiende complexiteit. Daarom besloot Perfetti Van Melle de Business Planning grondig te moderniseren, in nauwe samenwerking met alle betrokken afdelingen. Met de adviseurs van Involvation is…

De rol van de mens in supply chain verandert


Millennials komen op de arbeidsmarkt en de digitalisering gaat in rap tempo door. In deze veranderende wereld is het belangrijker dan ooit om bij te blijven. De tijd dat je kon zeggen:‘Ik doe dit werk al twintig jaar en het ging altijd goed, dus ik blijf het gewoon zo doen’, is definitief voorbij. Alfons Willemsen,…

Involvation begeleidt Sekisui Alveo met inrichten van de organisatie


Om efficiënter te kunnen werken heeft Sekisui Alveo, producent van schuimproducten, de supply chain volledig opnieuw ingericht. Doel was onder meer om capaciteit en demand beter op elkaar af te stemmen, zodat de levertijden voor klanten korter, betrouwbaarder en beter voorspelbaar werden.

1 2 3 6

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Albert Einstein