High tech & automotive

Stryker Competency Framework

Stryker is één van de toonaangevende bedrijven in de wereld op het gebied van medische technologie en is actief in meer dan 100 landen. Het bedrijf biedt een divers portfolio van innovatieve producten en services in Orthopaedics, Medical & Surgical en Neuro technology & Spine. De omzet in 2016 bedroeg $10 miljard en het bedrijf ligt op goed schema om haar groeiambitie van $20 miljard in 2021 te realiseren. Stryker opereert 41 eigen fabrieken en verkoopt een portfolio van ongeveer 128.000 producten.

Om haar nieuwe wereldwijde Supply Planning functie verder te professionaliseren heeft Stryker Involvation gevraagd om te helpen bij de ontwikkeling van een wereldwijd competency & skills framework. In eerste instantie zal dit gebruikt worden om de belangrijkste ontwikkelbehoeftes per business unit te identificeren. In de volgende fase zal de toepassing worden uitgebreid naar het bepalen van persoonlijke ontwikkel- en trainingsplannen, recruitment en het opzetten van gestructureerde carrièrepaden.

Het model is inmiddels goedgekeurd door de belangrijkste stakeholders en zal begin 2018 worden getest in een aantal business units.

Canon optimaliseert voorraadniveaus

Canon is een Japanse multinational met drie business units in Europa: Consumer Imaging Group (CIG), Business Imaging Group (BIG) en de Production Printing Group (PPG, voormalig Océ). Optimalisatie van voorraadbeheer om het werkkapitaal te reduceren staat hoog op de agenda van Canon.

Involvation was betrokken bij de ontwikkeling van de Europese Demand en Supply Management (EDSM) organisatie. EDSM is verantwoordelijk voor alle voorraden binnen de EMEA-regio. Begin 2016 heeft Involvation een pilot uitgevoerd binnen Canon EDSM om de impact vast te stellen van voorraad-parameteroptimalisatie. Canon heeft nu Involvation gevraagd om de verdere structurele daling van de voorraden te ondersteunen. Na een strategische evaluatie, om de aansluiting met de commerciële doelstellingen te garanderen, ondersteunt Involvation de planners met verbeterde processen, tools en informatie.

Ontwikkelen van kennis en vaardigheden van planners in heel Europa

Schneider Electric is een wereldwijde specialist in energiemanagement en automatisering; het bedrijf ontwikkelt ‘connected’ technologieën en oplossingen om energie en processen op veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame wijze te beheren. Het concern is met 160.00 werknemers aanwezig in meer dan 40 landen.

Schneider Electric wil een inventarisatie van de benodigde trainingen voor planners binnen een aantal fabrieken in Europa. Het doel is om de planners op het vereiste niveau van kennis en vaardigheden te brengen. Involvation zal deze inventarisatie uitvoeren en in kaart brengen wat de trainingsbehoefte is voor zowel conceptuele supply chain kennis als voor de SAP-gerelateerde vaardigheden. Schneider Electric heeft Involvation ook gevraagd om op basis van deze inventarisatie een passend trainingsprogramma te ontwikkelen.

Nissan Motor Parts traint planners

Nissan Motor Parts Europe bedient de after markt in EMEA met originele Nissan accessoires en onderdelen. Hiervoor beheert het meer dan honderdduizend actieve delen. De meerderheid van deze onderdelen kan worden gekwalificeerd als slow mover .

Om service levels te garanderen en tegelijkertijd kosten en werkkapitaal te beheersen is Nissan continu op zoek naar manieren om te verbeteren. Als onderdeel van dit proces heeft Nissan Involvation gevraagd om de voorraad planners te trainen.

Shimano verbetert supply chain management

Shimano is een leidende, wereldwijde leverancier van top producten en services voor de fiets-, vis- en roei-industrie. Shimano heeft een uitgebreid en succesvol distributienetwerk in Europa waarmee producten en services worden geleverd aan onafhankelijke distributeurs, agentschappen, OEM’s, groothandels, dealers en consumenten. De missie van Shimano Europe is om een uitmuntende leverancier te zijn en een waardevolle partner voor al haar klanten door alle distributiekanalen in de Europese fiets, vis- en roei-industrie heen en zo klantvraag te creëren voor Shimano en Shimano owned products en om de “ogen, oren en mond” te zijn van het wereldwijde Shimano Team als vertegenwoordiger in Europa.

Shimano Europe vroeg Involvation om haar te ondersteunen met het optimaliseren van haar Supply Chain Management en voorraadbeheer. Doelstelling is om hierbij te komen tot een nog betere productbeschikbaarheid met tegelijkertijd een betere omloopsnelheid van de voorraad. Een aantal integrale projecten worden opgezet om besturingsprocessen verder te professionaliseren.

Growth creates complexity, which requires simplicity
Andy Stanley